m1

Sataosaajat Osuuskunta Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori

Puh. (02) 633 5095.

Päivitys 23.5.2020

Carmen2010

Hinnoittelu:

Käännös

Käännöksen hinta riippuu ensinnäkin käännettävän tekstin määrästä. Käyttämäni tekstin mittayksikkö on "kääntäjän sivu”, jossa on 1560 merkkipaikkaa.

Kääntäjän sivun hinta puolestaan riippuu tekstin pituudesta, vaikeudesta ja toimeksiannon kiireellisyydestä. Siksi ei yleensä ole mahdollista antaa tarkkaa hintaa näkemättä ensin tekstiä.

Hinta lasketaan yleensä alkuperäisen tekstin perusteella. Jos sen määrää ei voi laskea (teksti ei ole word- tai pdf-muodossa), voidaan hinta poikkeuksellisesti laskea vasta käännetyn tekstin perusteella.

Auktorisoitu käännös

Auktorisoidun käännöksen sivuhinta on yleensä sama kuin tavallisen käännöksen, mutta siihen lisätään 10 euroa + alv/asiakirja. Jos asiakirja on kovin pitkä, lisämaksu voi olla hieman korkeampi. Toisaalta jos samassa toimeksiannossa on monia lyhyitä asiakirjoja, lisämaksu/asiakirja pienenee.

Tulkkaus

Tulkkauksissa mittayksikkö on tunti. Tuntihinta riippuu aiheen vaikeudesta ja tulkkauksen pituudesta.

 

Auktorisoitu käännös

Auktorisoitu käännös on Opetushallituksen auktorisoiman kääntäjän tekemä ja jonka yhtäläisyyden lähdeasiakirjaan nähden kääntäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Auktorisoidulla käännöksellä on sama laillinen arvo kuin lähdeasiakirjalla.

Nykyään Suomessa ei enää vaadita, että kääntäjän olisi auktorisoidun käännöksen tekemiseksi nähtävä alkuperäinen asiakirja, vaan asiakirja voidaan kääntää myös sen kopiosta tai skannauksesta. Toisaalta, kääntäjän vakuuslausekkeessa ei siten enää mainita minkälaisesta asiakirjasta käännös on tehty.

Auktorisoitu käännös on toimitettava asiakkaalle aina paperille tulostettuna ja allekirjoitettuna. Sen lisäksi Suomessa saa nykyään lähettää auktorisoidun käännöksen myös sähköisesti eli skannattuna, mutta tuloste siitä ei kuitenkaan vastaa lailliselta arvoltaan allekirjoitettua käännöstä vaan vain kopiota.

 

Apostille

Apostillesta saa lisätietoa tästä.

Página en español

SATAOSAAJIEN  TARJOAMAT  PALVELUT:
Logomuunnos20142