OMAVALVONTASUUNNITELMA

Palvelujen tuottaja

Sataosaajien toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Sataosaajat toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja:

Luotettavuus:

Asiakaslähtöisyys:

Halu kehittyä/kehittää:

Solidaarisuus:

Tasa-arvo:

Omavalvonnan organisointi, henkilöstö, johtaminen ja vastuuhenkilöt

Asiakkaan ja omaisten osallistuminen

Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

Laitteet ja tarvikkeet

Asiakasturvallisuus

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Oikeusturva

Hygieniakäytännöt

Lääkehoito

Asiakastietojen käsittely

Porissa 7.10.2016

Tuula Merikivi, toimitusjohtaja

Sataosaajat Osuuskunta Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori

Puh. (02) 633 5095.

Päivitys 10.1.2017

m1
SATAOSAAJIEN  TARJOAMAT  PALVELUT:
Logomuunnos20142